Chennai Event Emcees Thamizharasan Karunakaran and Nandhini Aravindan